Fredag den 10 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:90

Föredragningslista

2018/19:90

Fredagen den 10 maj 2019

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Laila Naraghi (S) fr.o.m. den8 maj
Därmed upphörde Nermina Mizimovics (S) uppdrag som ersättare

Avsägelser

3

Carl-Oskar Bohlin (M) som ledamot i justitieutskottet

4

Mats Green (M) som ledamot i civilutskottet

5

Ellen Juntti (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

6

Josefin Malmqvist (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

7

Ellen Juntti (M) som ledamot i justitieutskottet

8

Carl-Oskar Bohlin (M) som ledamot i civilutskottet

9

Josefin Malmqvist (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och suppleant i EU-nämnden

10

Mats Green (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

11

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som suppleant i näringsutskottet

12

Anmälan om sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

13

2018/19:207 av Henrik Edin (L)
Transportstöd i Göteborgs södra skärgård

14

2018/19:208 av Edward Riedl (M)
Kostnaderna för regeringens klimatpolitik

15

2018/19:209 av Edward Riedl (M)
Klimatpolitikens kostnader

16

2018/19:210 av Edward Riedl (M)
Kronans styrka

17

2018/19:211 av Lars Beckman (M)
Klimatlagen och mobilitet

18

2018/19:223 av Ludvig Aspling (SD)
Antikorruptionsarbetet i EU

19

2018/19:225 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vaccinationer och bioterrorberedskap

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

20

2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

SfU

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

21

2018/19:3098 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

med anledning av skr. 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

22

2018/19:3099 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

23

2018/19:3100 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

24

2018/19:219 av Jens Holm (V)
Förändring av EU:s statsstödsregler

Statsrådet Annika Strandhäll (S)

25

2018/19:194 av Lina Nordquist (L)
Utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

26

2018/19:217 av Ludvig Aspling (SD)
Feministisk utrikespolitik och hbtq

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.