Fredag den 12 april 2019

Föredragningslista 2018/19:78

Föredragningslista

2018/19:78

Fredagen den 12 april 2019

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

 

1

Fredagen den 10 maj kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2018/19:165 av Sara Seppälä (SD)
Barn som förs utomlands för äktenskap

 

3

2018/19:170 av Tobias Andersson (SD)
Sänkt krav på aktiekapital

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2018/19:96 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

JuU

5

2018/19:102 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

SoU

6

2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

TU

 

Skrivelser

 

7

2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

UU

8

2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter

 

9

2018/19:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av prop. 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

 

10

2018/19:3057 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

11

2018/19:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

 

12

2018/19:3056 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

13

2018/19:3058 av Katja Nyberg m.fl. (SD)

JuU

14

2018/19:3062 av Jonny Cato Hansson och Helena Vilhelmsson (båda C)

JuU

 

med anledning av prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol

 

15

2018/19:3053 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

16

2018/19:3060 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

 

med anledning av prop. 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre

 

17

2018/19:3055 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

 

med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen

 

18

2018/19:3054 av Jens Holm m.fl. (V)

TU

19

2018/19:3059 av Jessika Roswall m.fl. (M)

TU

20

2018/19:3063 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

 

med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018

 

21

2018/19:3061 av Magnus Ek m.fl. (C)

UU

22

2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

23

2018/19:166 av Lars Adaktusson (KD)
IS folkmord och erkännande av seyfo

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

24

2018/19:108 av Jens Holm (V)
Ökade utsläpp från vägtrafiken
2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M)
Utsläppen från trafiken

 

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

25

2018/19:167 av Erik Bengtzboe (M)
Felaktiga utbetalningar från a-kassan

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

26

2018/19:118 av Louise Meijer (M)
Återvändande IS-terrorister

 

27

2018/19:119 av Louise Meijer (M)
Otryggheten i samhället

 

28

2018/19:142 av Per Söderlund (SD)
Tjänstemannaansvar

 

29

2018/19:159 av Mikael Eskilandersson (SD)
Inofficiella äktenskap
2018/19:160 av Mikael Eskilandersson (SD)
Olagliga barnäktenskap

 

30

2018/19:161 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barns rätt till båda föräldrarna

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

31

2018/19:172 av Alexandra Anstrell (M)
Elitidrottande ungdomar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.