Fredag den 12 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:115

Föredragningslista

2014/15:115

Fredagen den 12 juni 2015

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M)
Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats

2

2014/15:671 av Fredrik Schulte (M)
Överskottsmålet

3

2014/15:675 av Johan Forssell (M)
Avhysning av läger och bosättningar

4

2014/15:680 av Ola Johansson (C)
En ny avfallsutredning

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2015:13 Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar?

AU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning

6

2014/15:3097 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

7

Bet. 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020

11 res. (SD, V, FP)

Försvarsutskottets betänkande

8

Bet. 2014/15:FöU11 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

23 res. (SD, V, FP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

9

Bet. 2014/15:AU9 Integration

6 res. (M, SD, C, FP, KD)

10

Bet. 2014/15:AU8 Arbetsmiljö

5 res. (M, SD, C, V, FP, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

11

Bet. 2014/15:KU20 Granskningsbetänkande

2 res. (SD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

12

2014/15:583 av Amineh Kakabaveh (V)
Kvinnors och barns situation i Palestina

13

2014/15:673 av Torbjörn Björlund (V)
Kubas utveckling

Finansminister Magdalena Andersson (S)

14

2014/15:593 av Helena Bouveng (M)
Otryggheten för företagare

15

2014/15:595 av Erik Andersson (M)
Momsen och de ideella secondhandbutikerna

16

2014/15:597 av Erik Andersson (M)
Straffavgiften för obetald trängselskatt

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

17

2014/15:626 av Johan Forssell (M)
Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen

18

2014/15:669 av Penilla Gunther (KD)
Nationella planen för sällsynta diagnoser
2014/15:670 av Penilla Gunther (KD)
Nordiskt samarbete om sällsynta diagnoser

_________________________