Fredag den 13 maj 2022

Föredragningslista 2021/22:113

Föredragningslista

2021/22:113

Fredagen den 13 maj 2022

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 22 april

Anmälan om ersättare

2

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 30 juni under Hillevi Larssons (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Marie Granlund (S) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 30 juni under Hillevi Larssons (S) ledighet

Meddelande om särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna

4

Måndagen den 16 maj kl. 10.30

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2021/22:479 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Integrationen

6

2021/22:482 av Richard Jomshof (SD)
Ett förbud mot muslimska friskolor

7

2021/22:483 av Jens Holm (V)
Godkännande av odlat kött

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2021/22:FPM89 Förordning om geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter COM(2022) 174

NU

Anmälan om granskningsrapport

9

RiR 2022:9 Vem, hur och varför – Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

10

2021/22:439 av Anders Åkesson (C)
Hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

11

2021/22:451 av Janine Alm Ericson (MP)
Avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

12

2021/22:480 av Martina Johansson (C)
Samplanering av infrastrukturprojekt med lokal acceptans

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.