Fredag den 15 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:54

Föredragningslista

2018/19:54

Fredagen den 15 februari 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Erik Ezelius (S) som ledamot i konstitutionsutskottet

2

Mats Persson (L) som ledamot i finansutskottet

3

Johan Pehrson (L) som ledamot i justitieutskottet

4

Roza Güclü Hedin (S) som ledamot i utrikesutskottet

5

Juno Blom (L) som ledamot i utbildningsutskottet ochsuppleant i justitieutskottet

6

Åsa Lindestam (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

7

Jonas Eriksson (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen

Anmälan om kompletteringsval

8

Daniel Andersson (S) som ledamot i konstitutionsutskottet

9

Johan Pehrson (L) som ledamot i finansutskottet och suppleant i justitieutskottet

10

Juno Blom (L) som ledamot i justitieutskottet

11

Sara Heikkinen Breitholtz (S) som ledamot i utrikesutskottet

12

Mats Persson (L) som ledamot i utbildningsutskottet

13

Erik Ezelius (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

14

Hampus Hagman (KD) som suppleant i finansutskottet

15

Marianne Pettersson (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

16

Rasmus Ling (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

17

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och ledamot i riksdagsstyrelsen

18

Malin Larsson (S) som suppleant i utbildningsutskottet

19

Isak From (S) som suppleant i näringsutskottet

20

Jonas Eriksson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om ersättare

21

Hannah Bergstedt (S) som ersättare fr.o.m. den 26 februari t.o.m. den 30 november under Emilia Töyräs (S) ledighet

22

Henrik Edin (L) som ersättare fr.o.m. den 13 mars t.o.m. den 16 maj under Robert Hannahs (L) ledighet

Anmälan om ordförande i utskott

23

Maria Malmer Stenergard (M) som ordförande i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 14 februari

Senaste dag för avlämnande av propositioner

24

Tisdagen den 2 april 2019 föreslås som senaste dag för avlämnande av propositioner som avses bli behandlade under innevarande riksmöte för vilka särskild tidpunkt inte är föreskriven

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

25

2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

SkU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

26

2018/19:50 av Jens Holm (V)
El- och gasbilar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

27

2018/19:19 av Ingemar Kihlström (KD)
Återfallsförbrytare som går fria

Statsrådet Per Bolund (MP)

28

2018/19:53 av Lars Beckman (M)
Lantmäteriets verksamhet

Utrikesminister Margot Wallström (S)

29

2018/19:4 av Kerstin Lundgren (C)
Utvecklingen i Venezuela
2018/19:21 av Ludvig Aspling (SD)
Venezuela

30

2018/19:65 av Désirée Pethrus (KD)
Förföljelse av kristna i världen

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

31

2018/19:47 av Maria Stockhaus (M)
Åtgärder mot frånvaro

32

2018/19:48 av Maria Stockhaus (M)
Mobiltelefonförbud i klassrum

33

2018/19:49 av Maria Stockhaus (M)
Avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar

34

2018/19:35 av Roger Haddad (L)
Kritik mot lärare som följer skollagen

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

35

2018/19:51 av Roger Haddad (L)
Rekryteringen till lärarutbildningen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.