Fredag den 15 november 2019

Föredragningslista 2019/20:33

Föredragningslista

2019/20:33

Fredagen den 15 november 2019

Kl.

09.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Avsägelser

2

Maria Arnholm (L) som ledamot i utbildningsutskottet

3

Maria Nilsson (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

4

Bengt Eliasson (L) som suppleant i civilutskottet

5

Johan Pehrson (L) som suppleant i civilutskottet

6

Robert Hannah (L) som suppleant i utrikesutskottet

7

Roger Haddad (L) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

8

Arman Teimouri (L) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

9

Maria Nilsson (L) som ledamot i utbildningsutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet

10

Maria Arnholm (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

11

Bengt Eliasson (L) som suppleant i konstitutionsutskottet

12

Nina Lundström (L) som suppleant i konstitutionsutskottet och utrikesutskottet

13

Barbro Westerholm (L) som suppleant i civilutskottet

14

Joar Forssell (L) som suppleant i civilutskottet

15

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

16

2019/20:116 av Ludvig Aspling (SD)
Svenska institutets webbplats sweden.se

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

17

2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

18

2019/20:81 av Edward Riedl (M)
Nytt regemente till Umeå

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

19

2019/20:74 av Katarina Brännström (M)
Brott mot välfärden

20

2019/20:93 av David Josefsson (M)
Migrationsdomstolar och handläggningstider

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

21

2019/20:90 av Julia Kronlid (SD)
En humanare sjukförsäkring

22

2019/20:92 av Linda Lindberg (SD)
Stöd under graviditeten

23

2019/20:101 av Solveig Zander (C)
Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.