Fredag den 16 september 2016

Föredragningslista 2016/17:4

Föredragningslista

2016/17:4

Fredagen den 16 september 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Pål Jonson (M) som ersättare fr.o.m. den 14 september t.o.m. den 30 oktober under Pia Hallströms (M) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

2

Pål Jonson (M) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 oktober under Pia Hallströms (M) ledighet

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2016/17:9 Konkurrensskadelag

NU

Interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

4

2015/16:791 av Hans Wallmark (M)
Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

5

2015/16:729 av Robert Hannah (L)
Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

6

2015/16:747 av Roger Haddad (L)
Grov kvinnofridskränkning

Statsrådet Anders Ygeman (S)

7

2015/16:771 av Beatrice Ask (M)
Sjunkande brottsuppklaring

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.