Fredag den 18 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:114

Föredragningslista

2017/18:114

Fredagen den 18 maj 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 april

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Mattias Vepsä (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2017/18:FPM83 Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan COM(2018) 179

MJU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

4

COM(2018) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 juli 2018

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

5

2017/18:432 av Erik Andersson (M)
Vårdköerna i Sverige

 

6

2017/18:516 av Jeff Ahl (-)
Invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

7

2017/18:472 av Mats Green (M)
Bostadssituationen i landets kommuner

 

8

2017/18:532 av Mats Green (M)
Regelförenklingar i bostadspolitiken

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

9

2017/18:490 av Jens Holm (V)
Åtgärder för att nå miljömålen

 

10

2017/18:496 av Jens Holm (V)
Åtgärder för Östersjön

 

 

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

11

2017/18:517 av Nina Lundström (L)
Trafikregler som påverkar cyklister

 

12

2017/18:525 av Birger Lahti (V)
Haparandabanan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.