Fredag den 18 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:22

Föredragningslista

2019/20:22

Fredagen den 18 oktober 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Nina Lundström (L) fr.o.m. den 1 november

Anmälan om ersättare

2

Nermina Mizimovic (S) som ersättare fr.o.m. den 11 november 2019 t.o.m. den 14 februari 2020 under Laila Naraghis (S) ledighet istället för fr.o.m. den 7 november 2019 som tidigare har meddelats

Anmälan om kompletteringsval

3

Nermina Mizimovic (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och skatteutskottet fr.o.m. den 11 november 2019 t.o.m. den 14 februari 2020

Meddelande om EU-politisk partiledardebatt

4

Onsdagen den 13 november kl. 09.00

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

UU

Skrivelse

6

2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll

SkU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Anna Hallberg (S)

7

2019/20:28 av Lorena Delgado Varas (V)
Exportkreditnämndens regelverk

_________________________