Fredag den 19 januari 2018

Föredragningslista 2017/18:58

Föredragningslista

2017/18:58

Fredagen den 19 januari 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Beatrice Ask (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

2

Lena Asplund (M) som ledamot i försvarsutskottet

3

Hans Wallmark (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

4

Maria Stockhaus (M) som suppleant i utrikesutskottet

5

Dag Klackenberg (M) som suppleant i försvarsutskottet

6

Eva Lohman (M) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

7

Dag Klackenberg (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

8

Beatrice Ask (M) som ledamot i försvarsutskottet

9

Ida Drougge (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

10

Maria Stockhaus (M) som suppleant i civilutskottet

11

Karin Enström (M) som suppleant i utrikesutskottet

12

Lars Püss (M) som suppleant i försvarsutskottet fr.o.m. den 29 januarit.o.m. den 6 maj

13

Lena Asplund (M) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

14

2017/18:16 Torsdagen den 18 januari

FöU

Anmälan om granskningsrapport

15

RiR 2018:2 Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt?

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

16

2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

SoU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

17

2017/18:309 av Lars Beckman (M)
Utökad verksamhet med regionala skyddsombud

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

18

2016/17:620 av Edward Riedl (M)
Polisutbildningen i Umeå

19

2017/18:45 av Edward Riedl (M)
Skydd för kritisk infrastruktur

20

2017/18:46 av Edward Riedl (M)
Förbud mot utförsel av stöldgods
2017/18:166 av Ellen Juntti (M)
Åtgärder mot utländska stöldligor

21

2017/18:67 av Tomas Tobé (M)
Riktad satsning för polislöner

22

2017/18:68 av Tomas Tobé (M)
En gängbestämmelse

23

2017/18:71 av Tomas Tobé (M)
Nationellt tiggeriförbud

Utrikesminister Margot Wallström (S)

24

2017/18:305 av Sofia Damm (KD)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
2017/18:307 av Markus Wiechel (SD)
Stödet till diktaturens Iran

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

25

2017/18:313 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Sveriges indirekta stöd till kärnvapenproduktion

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

26

2017/18:277 av Ali Esbati (V)
Samhalls utveckling

Socialminister Annika Strandhäll (S)

27

2017/18:132 av Lotta Olsson (M)
Specialistsjuksköterskor

28

2017/18:223 av Margareta Larsson (-)
Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.