Fredag den 19 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:97

Föredragningslista

2020/21:97

Fredagen den 19 mars 2021

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 26 februari

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Malin Löfsjögård som suppleant i riksbanksfullmäktige

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2020/21:35 Torsdagen den 18 mars

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2020/21:558 av David Josefsson (M)
Klimatsäkring av utsatta städer

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2021:4 Statens ansvar för veterinär service – Jordbruksverkets styrning och genomförande

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

6

2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

UU

 

Redogörelse

 

7

2020/21:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2020

UU

 

 

EU-dokument

 

8

COM(2021) 66 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Översyn av handelspolitiken — En öppen, hållbar och bestämd handelspolitik
 

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

9

2020/21:447 av Lars Beckman (M)
Dumpade gifttunnor i Östersjön

 

10

2020/21:494 av Alexandra Anstrell (M)
Den privata äganderätten och skydd av skog
2020/21:495 av Alexandra Anstrell (M)
Arbetet med att skydda skog

 

11

2020/21:475 av Jessika Roswall (M)
Slutförvaret i Östhammar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

12

2020/21:454 av Momodou Malcolm Jallow (V)
Kapade bostadsrättsföreningar

 

13

2020/21:468 av Amineh Kakabaveh (-)
Kriminalisering av oskuldsintyg och oskuldsoperationer

 

14

2020/21:489 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Europeiska miniminivåer

 

15

2020/21:493 av Christian Carlsson (KD)
Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

16

2020/21:536 av Mikael Oscarsson (KD)
Avtal för allhjulsdrivna lastbilar

 

 

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

17

2020/21:535 av Ola Johansson (C)
Återinförande av amorteringskraven

 

18

2020/21:539 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Finansinspektionens tillsyn över de noterade tillväxtföretagen

 


 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

19

2020/21:401 av Ciczie Weidby (V)
Det svenska arbetsmiljöarbetet

 

20

2020/21:403 av Magnus Persson (SD)
Organiserad brottslighet hos Arbetsförmedlingen

 

21

2020/21:442 av Magnus Persson (SD)
Subventionerade anställningar

 

22

2020/21:456 av Ludvig Aspling (SD)
EU-direktiv om minimilöner

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.