Fredag den 20 december 2019

Föredragningslista 2019/20:56

Föredragningslista

2019/20:56

Fredagen den 20 december 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Lars Jilmstad (M) som ny ledamot i riksdagen från och med den 1 januari 2020

Anmälan om ersättare

2

Amir Adan (M) som ersättare fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 3 maj 2020 under Jessica Rosencrantz (M) ledighet

3

Marcus Jonsson (KD) som ersättare fr.o.m. den 14 januari t.o.m. den 20 februari 2020 under Jakob Forssmeds (KD) ledighet

4

Mattias Ingeson (KD) som ersättare fr.o.m. den 16 januari t.o.m. den 18 mars 2020 under Andreas Carlsons (KD) ledighet

Avsägelse

5

Pål Jonson (M) som suppleant i försvarsutskottet fr.o.m. den 1 januari 2020

Anmälan om kompletteringsval

6

Pål Jonson (M) som ledamot i försvarsutskottet fr.o.m. den 1 januari 2020

7

Marcus Jonsson (KD) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 14 januari t.o.m. den 20 februari 2020 under Jakob Forssmeds (KD) ledighet

8

Mattias Ingeson (KD) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 16 januari t.o.m. 18 mars 2020 under Andreas Carlsons (KD) ledighet

9

Amir Adan (M)som suppleant i försvarsutskottet fr.o.m. den 1 januari 2020

10

Camilla Hansén (MP) som suppleant i socialutskottet

11

Elisabeth Falkhaven (MP) som suppleant i EU-nämnden

Meddelande om partiledardebatt

12

Onsdagen den 15 januari kl. 09.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

13

2019/20:207 av Per Åsling (C)
Översyn av skattelagstiftningen

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

14

RiR 2019:39 Fri entré till statliga museer

KrU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

15

2019/20:58 Reglering av vapenmagasin
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

JuU

16

2019/20:59 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

SoU

Framställning

17

2019/20:RS7 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

KU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Lena Micko (S)

18

2019/20:193 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Insynsråd hos SCB

Statsrådet Mikael Damberg (S)

19

2019/20:200 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Definitionen av magasin

Utrikesminister Ann Linde (S)

20

2019/20:163 av Amineh Kakabaveh (-)
De politiska demonstrationerna och protesterna i Iran

21

2019/20:170 av Lorena Delgado Varas (V)
Chiles associeringsavtal med EU

22

2019/20:173 av Håkan Svenneling (V)
Fördömande av Israels brott mot internationell rätt

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

23

2019/20:198 av Daniel Riazat (V)
Det fria skolvalet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.