Fredag den 20 november 2020

Föredragningslista 2020/21:39

Föredragningslista

2020/21:39

Fredagen den 20 november 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2020/21:98 av Amineh Kakabaveh (-)
Balkongflickor och oskuldskontroller

2

2020/21:150 av Edward Riedl (M)
Krisstöd till handelsbolag

3

2020/21:151 av Edward Riedl (M)
Effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2020/21:FPM35 En renoveringsvåg för Europa COM(2020) 662

CU

Anmälan om granskningsrapport

5

RiR 2020:22 Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen – effektivt, men kontroll och uppföljning brister

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter

NU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

7

2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

8

2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

9

2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

10

2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C)

JuU

11

2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

12

2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

13

2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

14

2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

15

2020/21:87 av Ludvig Aspling (SD)
Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik

16

2020/21:116 av Maria Malmer Stenergard (M)
En ny migrationslagstiftning

Statsrådet Per Bolund (MP)

17

2020/21:115 av Ola Johansson (C)
Bosparkassor

Utrikesminister Ann Linde (S)

18

2020/21:64 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Marockos brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara

19

2020/21:83 av Maria Nilsson (L)
Jurij Dmitrijev och synen på historien

20

2020/21:85 av Boriana Åberg (M)
Taiwans deltagande i WHO

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.