Fredag den 20 september 2019

Föredragningslista 2019/20:8

Föredragningslista

2019/20:8

Fredagen den 20 september 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Amanda Palmstierna (MP) fr.o.m. den 1 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i utrikesutskottet

Meddelande om namnändring

3

Sara Seppälä (SD) har bytt namn till Sara Gille (SD)

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2019/20:FPM2 Ändring av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) med anledning av brexit COM(2019) 397

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord

5

2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

6

2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

7

2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

8

2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

med anledning av skr. 2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

9

2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljningar av brister i skolor

10

2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L)

UbU

11

2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

12

2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

13

2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UbU

med anledning av skr. 2018/19:153 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

14

2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

15

2018/19:309 av Ludvig Aspling (SD)
Diplomatiska garantier

Socialminister Lena Hallengren (S)

16

2018/19:308 av Mikael Oscarsson (KD)
Lagstiftningen kring könsdysfori

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

17

2018/19:319 av Christer Nylander (L)
Statens stöd till trossamfund

Statsrådet Anna Hallberg (S)

18

2018/19:313 av Lorena Delgado Varas (V)
Handelsavtalet med Mercosur

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.