Fredag den 21 april 2017

Föredragningslista 2016/17:98

Föredragningslista

2016/17:98

Fredagen den 21 april 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 31 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

UU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

3

2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

UU

4

2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Åsa Regnér (S)

5

2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M)
Jämställdhet i förorten

Statsrådet Anders Ygeman (S)

6

2016/17:407 av Jeff Ahl (SD)
Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet

7

2016/17:435 av Roger Haddad (L)
Polisavhopp och rekrytering

Statsrådet Anna Johansson (S)

8

2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M)
Självkörande bilar

Statsrådet Per Bolund (MP)

9

2016/17:421 av Jessika Roswall (M)
Regeringens konsumentpolitiska inriktning

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

10

2016/17:419 av Sofia Fölster (M)
Regelkrångel för företag

11

2016/17:451 av Jörgen Warborn (M)
SAS flytt av verksamhet utomlands

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.