Fredag den 22 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:69

Föredragningslista

2020/21:69

Fredagen den 22 januari 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2020/21:312 av Mats Green (M)
Regeringens åtgärder mot arbetslösheten

2

2020/21:315 av Jan Ericson (M)
Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur

3

2020/21:316 av Edward Riedl (M)
Åtgärder för att minska arbetslösheten

4

2020/21:317 av Sofia Westergren (M)
Arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU

5

2020/21:325 av Maria Malmer Stenergard (M)
Vägran att testa sig för covid-19

6

2020/21:326 av Maria Malmer Stenergard (M)
Uppehållstillstånd av humanitära skäl

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

7

2020/21:282 avCaroline Nordengrip (SD)
Miljöprövningen av övnings- och skjutfält

8

2020/21:283 av Alexandra Anstrell (M)
Skydd av skog

9

2020/21:299 av Johan Hultberg (M)
Handläggningstiderna för miljötillstånd

10

2020/21:302 av Johan Hultberg (M)
Efterlevnaden av svavelförordningen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

11

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

12

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

UbU

13

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD)

UbU

14

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

EU-dokument

15

COM(2020) 760 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Att utnyttja EU:s innovationspotential En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

16

2020/21:135 av Sten Bergheden (M)
Vargstammens storlek
2020/21:138 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vargstammens storlek

17

2020/21:161 av Eric Palmqvist (SD)
Kyltorn och legionellasmitta

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

18

2020/21:288 av Linda Modig (C)
Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring

Finansminister Magdalena Andersson (S)

19

2020/21:235 av Tobias Andersson (SD)
Punktskatten på plastartiklar

20

2020/21:266 av Anne Oskarsson (SD)
Klädskattens effekter

21

2020/21:273 av David Lång (SD)
Ordning i folkbokföringen

Statsrådet Mikael Damberg (S)

22

2020/21:208 av Katja Nyberg (SD)
Pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet

23

2020/21:237 av Katja Nyberg (SD)
Brottsprovokation

24

2020/21:248 av Thomas Morell (SD)
Brott som inte leder till straff

25

2020/21:275 av Pål Jonson (M)
En ny nationell säkerhetsstrategi

26

2020/21:286 av Markus Wiechel (SD)
Förtroendet för statsråden


Utrikesminister Ann Linde (S)

27

2020/21:267 av Arin Karapet (M)
Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach

28

2020/21:323 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder i förhållande till Iran

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.