Fredag den 25 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:26

Föredragningslista

2019/20:26

Fredagen den 25 oktober 2019

Kl.

09.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Avsägelser

2

Jonas Eriksson (MP) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 november

3

Bengt Eliasson (L) som ledamot i konstitutionsutskottet

4

Bo Broman (SD) som ledamot i skatteutskottet

5

Henrik Vinge (SD) som ledamot i justitieutskottet

6

Barbro Westerholm (L) som ledamoti socialförsäkringsutskottet

7

Tina Acketoft (L) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet

8

Johnny Skalin (SD) som suppleant i skatteutskottet

9

Carl-Oskar Bohlin (M) som ledamot i delegationentill den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Anmälan om kompletteringsval

10

Tina Acketoft (L) som ledamot i konstitutionsutskottet

11

Johnny Skalin (SD) som ledamot i skatteutskottet

12

Bo Broman (SD) som ledamot i justitieutskottet

13

Bengt Eliasson (L) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

14

Nina Lundström (L) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 1 november

15

Bo Broman (SD) som suppleant i skatteutskottet

16

Mikael Damsgaard (M) som ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

17

RiR 2019:29 Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

18

2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

UU

19

2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning

SkU

20

2019/20:37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

21

2019/20:3406 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

CU

22

2019/20:3407 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

23

2019/20:3409 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

_________________________