Fredag den 3 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:85

Föredragningslista

2018/19:85

Fredagen den 3 maj 2019

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 12 april

Meddelande om aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

3

Fredagen den 10 maj kl. 09.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2018/19:214 av Henrik Vinge (SD)
Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister

5

2018/19:215 av Alexandra Anstrell (M)
Trygga familje- och jourhem

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2019:13 Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7

2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

8

2018/19:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

9

2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

FiU

10

2018/19:3097 av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD)

FiU

med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

11

2018/19:3092 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

12

2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

FiU, KU (yrk. 2)

13

2018/19:3095 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

FiU

14

2018/19:3096 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

15

2018/19:193 av Pål Jonson (M)
Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

16

2018/19:164 av Angelica Lundberg (SD)
Obligatorisk medling vid separation

17

2018/19:195 av Katja Nyberg (SD)
Yrken som omfattas av blåljusutredningen

18

2018/19:199 av Maria Malmer Stenergard (M)
Behovet av en långsiktig migrationspolitik

19

2018/19:200 av Maria Malmer Stenergard (M)
Konsekvenserna av gymnasielagen

20

2018/19:201 av Maria Malmer Stenergard (M)
Kompetensutvisningar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

21

2018/19:180 av Anders Hansson (M)
Tonnageskatten

22

2018/19:191 av Hampus Hagman (KD)
Skatteregler för ideella verksamheter

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.