Fredag den 31 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:67

Föredragningslista

2019/20:67

Fredagen den 31 januari 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2019/20:255 av Niklas Wykman (M)
Problem med samordningsnummer

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2

2019/20:187 av Lars Beckman (M)
Omställning av fordonsflottan

3

2019/20:189 av Thomas Morell (SD)
Miljökonsekvenser av mobila verkstäder

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2019/20:214 av Mikael Damsgaard (M)
Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet

5

2019/20:248 av Mikael Eskilandersson (SD)
Egenmäktighet med barn

6

2019/20:249 av Mikael Eskilandersson (SD)
Åtgärder för företagare i ett brottstyngt Sverige

Statsrådet Mikael Damberg (S)

7

2019/20:266 av Lars Beckman (M)
Höjda kostnader för ordningsvaktstillstånd
2019/20:278 av Saila Quicklund (M)
Höjda kursavgifter för ordningsvakter

8

2019/20:267 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin

9

2019/20:271 av Lars Beckman (M)
Polisens tekniska utrustning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.