Fredag den 5 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:110

Föredragningslista

2014/15:110

Fredagen den 5 juni 2015

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om avskrivning av proposition

1

2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssytemet 2015

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M)
Infrastrukturpropositionen 2016

3

2014/15:663 av Erik Ottoson (M)
Behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet

4

2014/15:665 av Anders Forsberg (SD)
Skyddad skog

5

2014/15:672 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Statliga bolag

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

6

2014/15:605 av Annika Qarlsson (C)
Den småskaliga vattenkraften
2014/15:619 av Penilla Gunther (KD)
Små vattenkraftverk

7

2014/15:609 av Jens Holm (V)
Svenskt klimatåtagande inför klimattoppmötet i Paris

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

8

2014/15:607 av Fredrik Schulte (M)
Externa aktörer i integrationsarbetet

9

2014/15:637 av Jenny Petersson (M)
Arbetslöshetsmålet

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2014/15:513 av Robert Hannah (FP)
Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg
2014/15:520 av Jan Ericson (M)
Ocker som bedrivs av staten

11

2014/15:526 av Hans Wallmark (M)
Höjda arbetsgivaravgifter för unga inom Försvarsmakten

12

2014/15:536 av Helena Bouveng (M)
Konsekvenser för landsbygden av höjd skatt på bensin och diesel
2014/15:555 av Gunilla Nordgren (M)
Skattehöjningar som drabbar landsbygden

13

2014/15:561 av Olle Felten (SD)
Sveriges bilaterala skatteavtal

14

2014/15:564 av Helena Bouveng (M)
Sänkt ROT-avdrag
2014/15:610 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Finansministerns bedömning kring ökat svartarbete i ROT-sektorn

15

2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister

16

2014/15:622 av Maria Plass (M)
Dubbdäcksskatt

17

2014/15:625 av Helena Bouveng (M)
Höjda avgifter för pensionärerna

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

18

2014/15:534 av Rikard Larsson (S)
Fler stora event i Sverige

19

2014/15:539 av Hans Wallmark (M)
TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken

20

2014/15:584 av Jörgen Warborn (M)
Åtgärder för näringslivet i Halland

21

2014/15:602 av Fredrik Schulte (M)
Effekter av regeringens näringspolitik

22

2014/15:606 av Fredrik Schulte (M)
Regeringens näringspolitik

23

2014/15:614 av Fredrik Schulte (M)
En effektiv miljöpolitik

24

2014/15:664 av Penilla Gunther (KD)
Insatser för att främja besöksnäringen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.