Fredag den 7 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:71

Föredragningslista

2019/20:71

Fredagen den 7 februari 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 17 januari

Avsägelser

2

Joar Forssell (L) som suppleant i civilutskottet

3

Maj Karlsson (V) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om kompletteringsval

4

Malin Danielsson (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet samt som suppleant i civilutskottet och kulturutskottet

5

Maj Karlsson (V) som ledamot i riksdagsstyrelsen

6

Hanna Gunnarsson (V) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2019/20:293 av Staffan Eklöf (SD)
Åtgärder mot almdöden

8

2019/20:302 av Niklas Wykman (M)
Skattereformens effekter på sammanhållningen

9

2019/20:303 av Boriana Åberg (M)
Reseavdraget och skatt på drivmedel

10

2019/20:304 av Sofia Westergren (M)
Förändring av fordonsskatter

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

11

2019/20:3485 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

12

2019/20:3486 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

13

2019/20:195 av Jens Holm (V)
Värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel

14

2019/20:216 av Jan Ericson (M)
Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

15

2019/20:237 av Eric Palmqvist (SD)
Beskattning av husbilar

16

2019/20:273 av Ingemar Kihlström (KD)
Tullens befogenheter

Utrikesminister Ann Linde (S)

17

2019/20:281 av Mikael Oscarsson (KD)
Raoul Wallenbergs försvinnande

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

18

2019/20:286 av Ann-Sofie Alm (M)
Lärarnas arbetsmiljö

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.