Fredag den 8 april 2016

Föredragningslista 2015/16:89

Föredragningslista

2015/16:89

Fredagen den 8 april 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Richard Jomshof (SD) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

2

Cassandra Sundin (SD) somsuppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om kompletteringsval

3

Cassandra Sundin (SD) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

4

Richard Jomshof (SD) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM66 Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU KOM(2016) 115, KOM(2016) 116

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2015/16:162 Revisorer och revision

CU

7

2015/16:163 Elsäkerhet

FöU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd

8

2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

UU

9

2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. (V)

UU

med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

10

2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

FöU

11

2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V)

FöU

12

2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

FöU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

13

2015/16:493 av Fredrik Malm (L)
Ettåriga uppehållstillstånd

14

2015/16:494 av Désirée Pethrus (KD)
Arbetsmarknaden

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

15

2015/16:495 av Stig Henriksson (V)
Svängdörrsproblematiken

Statsrådet Anders Ygeman (S)

16

2015/16:441 av Roger Haddad (L)
Frivilligpoliser

Statsrådet Per Bolund (MP)

17

2015/16:499 av Rasmus Ling (MP)
Öresundspendlares möjlighet till bolån
2015/16:508 av Leif Jakobsson (S)
Öresundspendlares lånemöjligheter

18

2015/16:505 av Edward Riedl (M)
Ny anläggning för skyddscentrum i Umeå

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.