Fredag den 8 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:62

Föredragningslista

2018/19:62

Fredagen den 8 mars 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 15 februari

Avsägelser

2

Jens Holm (V) som ledamot i EU-nämnden

3

Ilona Szatmari Waldau (V) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

4

Ilona Szatmari Waldau (V) som ledamot i EU-nämnden

5

Jens Holm (V) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om vice ordförande i utskott

6

Per Åsling (C) som förste vice ordförande i skatteutskottet fr.o.m. den 5 mars

7

Niklas Wykman (M) som andre vice ordförande i skatteutskottet fr.o.m. den 5 mars

8

Gulan Avci (L) som förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 5 mars

9

Erik Bengtzboe (M) som andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 5 mars

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2018/19:FPM37 Diskussionsunderlag om ett hållbart Europa 2030 COM(2019) 22

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

11

2018/19:55 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

SfU

Skrivelse

12

2018/19:49 Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

13

2018/19:77 av Lotta Olsson (M)
Rekryteringen av politiska tjänstemän

14

2018/19:78 av Johan Hultberg (M)
CCS

Utrikesminister Margot Wallström (S)

15

2018/19:98 av Markus Wiechel (SD)
Turkiska angrepp mot Manbij och närliggande områden

16

2018/19:110 av Joar Forssell (L)
Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland

Statsrådet Per Bolund (MP)

17

2018/19:57 av Mikael Oscarsson (KD)
Säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

18

2018/19:82 av Ludvig Aspling (SD)
Parlamentsstöd till Zimbabwe

19

2018/19:92 av Ludvig Aspling (SD)
Anslutningsbiståndet till Turkiet

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

20

2018/19:88 av Viktor Wärnick (M)
Skarven

21

2018/19:93 av Ludvig Aspling (SD)
Resultatstyrning av strukturfonderna

22

2018/19:100 av Johan Hultberg (M)
Fisket i Koster-Väderöfjorden


Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

23

2018/19:83 av John Weinerhall (M)
Fri entré på statliga museer

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.