Fredag den 9 december 2016

Föredragningslista 2016/17:43

Föredragningslista

2016/17:43

Fredagen den 9 december 2016

Kl.

09.00

Val

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av ordförande, ersättare för ordföranden och tvåledamöter till Riksdagens arvodesnämnd

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 18 november

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden

3

Bet. 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

3 res. (C, L)

4

Bet. 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

40 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkanden

5

Bet. 2016/17:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (SD)

6

Bet. 2016/17:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

7

2016/17:163 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Beräkningar av minskade klimatutsläpp

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

8

2016/17:159 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Balansen mellan miljömål och produktionsmål i skogen

Statsrådet Åsa Regnér (S)

9

2016/17:142 av Tina Ghasemi (M)
Barnäktenskap

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2016/17:157 av Maria Malmer Stenergard (M)
Företrädaransvar

11

2016/17:158 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Införande av flygskatt

12

2016/17:160 av Niklas Wykman (M)
Höjd skatt på arbete i tider av digitalisering

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

13

2016/17:127 av Tina Ghasemi (M)
Nya regler för underhållsstöd
2016/17:128 av Lotta Finstorp (M)
Försäkringskassans nya regler om underhållstödet

14

2016/17:149 av Johan Forssell (M)
Skillnader i sjukfrånvaro

15

2016/17:150 av Johan Forssell (M)
Den psykiska ohälsan

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

16

2016/17:147 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ungdomsförbundens plats i skolan

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

17

2016/17:105 av Karin Rågsjö (V)
Apotekens tillgänglighet och service

18

2016/17:134 av Karin Rågsjö (V)
Nya Karolinska Solna

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

19

2016/17:95 av Nooshi Dadgostar (V)
Andrahandsuthyrning

Miljöminister Karolina Skog (MP)

20

2016/17:137 av Kristina Yngwe (C)
Textilinsamling av företag

21

2016/17:144 av Gunilla Nordgren (M)
Översynen av områden av riksintresse för friluftsliv

22

2016/17:146 av Jörgen Warborn (M)
Kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.