Fredagen den 1 februari 2008

Föredragningslista 2007/08:61

2007/08:61

Fredagen den 1 februari 2008

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

     

    

Anmälan om kompletteringsval

1                                     

Jan Emanuel Johansson (s) som suppleant i konstitutionsutskottet och utrikesutskottet under Tommy Waidelich (s) ledighet fr.o.m. den 11 februari
t.o.m. den 13 april

     

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2007/08:331 av Bodil Ceballos (mp)

Vikten av en fredlig lösning på konflikten i Colombia

3                                     

2007/08:332 av Veronica Palm (s)

Vårdnadsbidraget och konsekvenser för barnomsorgen

4                                     

2007/08:334 av Veronica Palm (s)

Vårdnadsbidrag och konsekvenser för jämställdheten

5                                     

2007/08:340 av Patrik Björck (s)

Förbud mot kompletterande sjukförsäkringar

     

    

Svar på interpellationer

Finansminister Anders Borg (m)

6                                     

2007/08:320 av Raimo Pärssinen (s)

Problemen med F-skattsedel

7                                     

2007/08:322 av Fredrik Olovsson (s)

Åtgärder mot kraftigt skattebortfall av bolagsskatten

 

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8                                     

2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

SfU

9                                     

2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.

CU

Framställning

10                                 

2007/08:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga

AU

Redogörelser

11                                 

2007/08:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

FiU

12                                 

2007/08:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens redovisning av utgiftstaket m.m.

FiU

13                                 

2007/08:RRS19 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser vid anmälningar av vårdskador

SoU

14                                 

2007/08:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående redovisning av budgeteffekter

FiU

Kammaren har beslutat om motionsrätt på dessa redogörelser

Motionstiden utgår fredagen den 15 februari

Motioner

med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.

15                                 

2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

TU

16                                 

2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v)

TU

17                                 

2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. (mp)

TU

   

    

                                   ______________________________