Fredagen den 12 november 2010

Föredragningslista 2010/11:14

2010/11:14

Fredagen den 12 november 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1                                     

2010/11:25 av Monica Green (S)

Den digitala klyftan

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

2                                     

2010/11:26 av Siv Holma (V)

Nattåg till Norrland

2010/11:29 av Leif Pettersson (S)

Nattåg till norra Sverige

Isak From (S) tar svaret

2010/11:32 av Isak From (S)

Nattågstrafik till Norrland

3                                     

2010/11:31 av Pia Nilsson (S)

Förbättrad vinterberedskap och underhåll inom järnvägen

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4                                     

2010/11:36 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

SkU

Skrivelse

5                                     

2010/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

TU

Motioner

med anledning av prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag

6                                     

2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

CU

med anledning av prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp

7                                     

2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S)

FiU

med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet

8                                     

2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

TU

9                                     

2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri

10                                 

2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

TU

11                                 

2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering

12                                 

2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar (S, MP, V)

TU

     

    

                                   ______________________________