Fredagen den 26 november 2010

Föredragningslista 2010/11:22

2010/11:22

Fredagen den 26 november 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Avsägelse

1                                     

Julia Kronlid (SD) som ledamot i utrikesutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Stellan Bojerud (SD) som ledamot i utrikesutskottet

    

Utökning av antalet suppleanter

3                                     

Från 21 till 22 i konstitutionsutskottet

4                                     

Från 22 till 23 i finansutskottet

5                                     

Från 21 till 23 i skatteutskottet

6                                     

Från 21 till 23 i justitieutskottet

7                                     

Från 19 till 20 i civilutskottet

8                                     

Från 25 till 26 i utrikesutskottet

9                                     

Från 22 till 24 i försvarsutskottet

10                                 

Från 21 till 23 socialförsäkringsutskottet

11                                 

Från 24 till 26 i socialutskottet

12                                 

Från 22 till 24 i kulturutskottet

13                                 

Från 24 till 26 i utbildningsutskottet

14                                 

Från 21 till 23 i trafikutskottet

15                                 

Från 21 till 23 i miljö- och jordbruksutskottet

16                                 

Från 24 till 26 i näringsutskottet

17                                 

Från 24 till 26 i arbetsmarknadsutskottet

18                                 

Från 38 till 40 i EU-nämnden

    

Val av extra suppleanter

19                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

20                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i finansutskottet

21                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i skatteutskottet

22                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i skatteutskottet

23                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i justitieutskottet

24                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i justitieutskottet

25                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i civilutskottet

26                                 

Björn Söder (SD) som suppleant i utrikesutskottet

27                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i försvarsutskottet

28                                 

Björn Söder (SD) som suppleant i försvarsutskottet

29                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

30                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

31                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i socialutskottet

32                                 

Björn Söder (SD) som suppleant i socialutskottet

33                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i kulturutskottet

34                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i kulturutskottet

35                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i utbildningsutskottet

36                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i utbildningsutskottet

37                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i trafikutskottet

38                                 

Josef Fransson (SD) som suppleant i trafikutskottet

39                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

40                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

41                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i näringsutskottet

42                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i näringsutskottet

43                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

44                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

45                                 

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i EU-nämnden

46                                 

William Petzäll (SD) som suppleant i EU-nämnden

    

47                                 

Meddelande om statistiska uppgifter för riksdagsarbetet riksmötet 2009/10

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

48                                 

2010/11:10 Torsdagen den 25 november

MJU

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

49                                 

2010/11:72 av Wiwi-Anne Johansson (V)

Omprövning av sjukförsäkringspolitiken

    

Svar på interpellationer

Försvarsminister Sten Tolgfors (M)

50                                 

2010/11:63 av Staffan Danielsson (C)

Försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

51                                 

2010/11:55 av Amineh Kakabaveh (V)

Byggande av hyresrätter

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

52                                 

2010/11:46 av Josefin Brink (V)

Samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning

53                                 

2010/11:54 av Lars Mejern Larsson (S)

Arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden

Statsrådet Peter Norman (M)

54                                 

2010/11:56 av Ulla Andersson (V)

Etiska krav på AP-fondernas placeringar

     

    

                                   ______________________________