Fredagen den 28 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:131

2012/13:131

Fredagen den 28 juni 2013

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

            

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1                                     

Walburga Habsburg Douglas (M) fr.o.m. den 29 juni

Därmed upphör Nils Browns (M) uppdrag som ersättare

         

2                                     

Meddelande om nya preliminära hålltider för kammarens sammanträden september 2013 - juni 2014

         

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3                                     

2012/13:494 av Per Svedberg (S)

Behovet av fungerande näringspolitik

4                                     

2012/13:495 av Raimo Pärssinen (S)

Företagsnedläggningar i Hudiksvall

         

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5                                     

2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

CU

6                                     

2012/13:179 EU-miljömärket

CU

7                                     

2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden utgår den 2 oktober

SkU

Motioner

med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

8                                     

2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

KU

9                                     

2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

10                                 

2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

KU

11                                 

2012/13:K9 av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan (MP)

KU

12                                 

2012/13:K10 av Björn Söder (SD)

KU

    

Svar på interpellation

Statsrådet Maria Arnholm (FP)

13                                 

2012/13:451 av Amineh Kakabaveh (V)

Kvinnor och barn i rättens gränsland

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.