Fredagen den 3 december 2010

Föredragningslista 2010/11:27

2010/11:27

Fredagen den 3 december 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1                                     

2010/11:84 av Monica Green (S)

Långtidsarbetslösheten och fas 3

2                                     

2010/11:107 av Åsa Romson (MP)

Licensjakt på varg

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Göran Hägglund (KD)

3                                     

2010/11:78 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Apoteksservice i glesbygden

4                                     

2010/11:86 av Isak From (S)

Stärkt folkhälsoarbete

Statsrådet Tobias Billström (M)

5                                     

2010/11:79 av Eva-Lena Jansson (S)

Förhållanden kring arbetskraftsinvandring

6                                     

2010/11:91 av Ulla Andersson (V)

Identitetskravet vid anhöriginvandring

Finansminister Anders Borg (M)

7                                     

2010/11:87 av Leif Jakobsson (S)

Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Försvarsminister Sten Tolgfors (M)

8                                     

2010/11:22 av Björn von Sydow (S)

Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg

9                                     

2010/11:28 av Leif Pettersson (S)

Framtiden för I 19 i Boden

2010/11:30 av Sven-Erik Bucht (S)

Försvarets vinterförmåga

10                                 

2010/11:77 av Torbjörn Björlund (V)

Nordiska stridsgruppen 2008

Statsrådet Ewa Björling (M)

11                                 

2010/11:74 av Jonas Sjöstedt (V)

Svenska företag och folkrätten

12                                 

2010/11:81 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Insatser för ökad export

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

13                                 

2010/11:FPM38 Grönbok om elektronisk upphandling COM (2010)571

FiU

     

    

                                   ______________________________