Fredagen den 30 april 2010

Föredragningslista 2009/10:113

2009/10:113

Fredagen den 30 april 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

1                                     

2009/10:30 Torsdagen den 29 april 2010

JuU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2009/10:335 av Luciano Astudillo (s)

Krafttag mot hälsoklyftan

3                                     

2009/10:342 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Åtgärder för utbildning och jobb till unga människor

    

Svar på interpellationer

Statsrådet Gunilla Carlsson (m)

4                                     

2009/10:333 av Anders Ygeman (s)

Satsning på förnybar energi i Sydafrika

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

5                                     

2009/10:320 av Luciano Astudillo (s)

Tillvaratagande av nyanländas kompetens

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag

6                                     

2009/10:T9 av Marie Nordén m.fl. (s, v, mp)

TU

     

    

                                   ______________________________