Fredagen den 4 juni 2010

Föredragningslista 2009/10:132

2009/10:132

Fredagen den 4 juni 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Meddelande om aktuell debatt om arbetslösheten

1                                     

Onsdagen den 9 juni kl. 11.00

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

CU

2                                     

2009/10:32 Torsdagen den 3 juni

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3                                     

2009/10:398 av Leif Jakobsson (s)

Nytt skatteavtal med Danmark

4                                     

2009/10:400 av Bosse Ringholm (s)

Erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser

5                                     

2009/10:408 av Lars U Granberg (s)

Högkvalitativ och rättvis diabetesvård för alla

6                                     

2009/10:410 av Bosse Ringholm (s)

Försäljning av statliga företag

7                                     

2009/10:411 av Bosse Ringholm (s)

Statens stöd till jazzmusiken

8                                     

2009/10:445 av Monica Green (s)

Koldioxidskatten

9                                     

2009/10:455 av Peter Rådberg (mp)

Bosättningar på Västbanken och i Östra Jerusalem

10                                 

2009/10:458 av Göran Persson i Simrishamn (s)

Nationalmuseum

11                                 

2009/10:470 av Marie Granlund (s)

Utveckling av skolans resultat

12                                 

2009/10:472 av Tomas Eneroth (s)

Situationen för Sveriges företagare

13                                 

2009/10:473 av Tomas Eneroth (s)

Vattenfall och elmarknaden

14                                 

2009/10:476 av Anders Ygeman (s)

Omställning av den svenska fordonsparken

15                                 

2009/10:487 av Göran Persson i Simrishamn (s)

Konst åt alla

16                                 

2009/10:489 av Göran Persson i Simrishamn (s)

Inkomstgarantier för konstnärer

17                                 

2009/10:490 av Monica Green (s)

Bidragsberoende

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Mats Odell (kd)

18                                 

2009/10:351 av Sylvia Lindgren (s)

Upprustning av miljonprogrammet

19                                 

2009/10:414 av Mikael Damberg (s)

Regionförstoring

20                                 

2009/10:424 av Luciano Astudillo (s)

Svensk-dansk satsning på Kastrup

Statsrådet Maria Larsson (kd)

21                                 

2009/10:421 av Börje Vestlund (s)

Starkt ökat socialbidragsberoende

22                                 

2009/10:488 av Maryam Yazdanfar (s)

SIS verksamhet

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

23                                 

2009/10:380 av Ronny Olander (s)

Otillgänglighet som diskrimineringsgrund

2009/10:407 av Lars U Granberg (s)

Diskrimineringslagen, tillgänglighet och svårtillgänglig utredning

2009/10:417 av Jan Lindholm (mp)

Brist på tillgänglighet som diskrimineringsgrund

24                                 

2009/10:386 av Monica Green (s)

Jämställda arbetsplatser

Luciano Astudillo (s) tar svaret

Statsrådet Tobias Billström (m)

25                                 

2009/10:423 av Veronica Palm (s)

Barnens bästa i migrationspolitiken

Försvarsminister Sten Tolgfors (m)

26                                 

2009/10:428 av Håkan Juholt (s)

Försvarsberedningen

27                                 

2009/10:484 av Christina Axelsson (s)

Översvämningshoten mot Stockholmsregionen och Mälardalen

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

28                                 

2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation

CU

Skrivelser

29                                 

2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

NU

30                                 

2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

CU

Motioner

med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav

31                                 

2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

MJU

32                                 

2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp)

MJU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

33                                 

2009/10:FPM85 Kommissionens årsrapport om humanitärt bistånd KOM(2010)138

UU

34                                 

2009/10:FPM86 Grönbok om den kulturella och den kreativa sektorn KOM(2010)183

KrU

35                                 

2009/10:FPM87 Millennieutvecklingsmålen - Kommissionens 12-punktsprogram KOM(2010)159

UU

    

 

Ärenden för avgörande
tisdagen den 15 juni kl. 15.00

Reservationer

 

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

 

36                                 

2009/10:NU24 Vissa konkurrensfrågor

1 res. (s,v,mp)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

37                                 

2009/10:FöU9 Räddningstjänst och skydd mot olyckor m.m.

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.