Måndag den 13 december 2021

Föredragningslista 2021/22:44

Föredragningslista

2021/22:44

Måndagen den 13 december 2021

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 22 november

Meddelande om särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige

2

Tisdagen den 18 januari kl. 13.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2021/22:159 av Helena Bouveng (M)
Skatten på begagnad elektronik

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av skr. 2021/22:56 Riksrevisionens rapport om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal

4

2021/22:4340 av Maria Stockhaus m.fl. (M, KD)

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

5

Bet. 2021/22:FiU35 En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler

Utbildningsutskottets betänkande

6

Bet. 2021/22:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

7

Bet. 2021/22:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (S, MP)

Näringsutskottets betänkande

8

Bet. 2021/22:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (C)

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 14 december kl. 13.00

Skatteutskottets betänkande

9

Bet. 2021/22:SkU11 Riskskatt för kreditinstitut

Gemensam debatt bet. 2021/22:UFöU1 och 2021/22:UFöU2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

10

Bet. 2021/22:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

7 res. (M, SD, C, L)

11

Bet. 2021/22:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

6 res. (M, SD, C, V, L)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2021/22:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

13

Bet. 2021/22:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

14

Utl. 2021/22:MJU8 Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

15

Bet. 2021/22:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.