Måndag den 13 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:91

Föredragningslista

2018/19:91

Måndagen den 13 maj 2019

Kl.

11.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj

Meddelande om statsministerns frågestund

2

Torsdagen den 16 maj kl. 14.00

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Kulturutskottets betänkanden

3

Bet. 2018/19:KrU11 Kulturskaparnas villkor

8 res. (M, SD, V, KD, L)

4

Bet. 2018/19:KrU12 Allmänna kulturfrågor

8 res. (M, SD, C, L)

5

Bet. 2018/19:KrU10 Idrott och friluftsliv

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

6

2018/19:149 av Larry Söder (KD)
Ändringar i vattentjänstlagen

7

2018/19:173 av Jens Holm (V)
Arlandas expansion och klimatet

8

2018/19:188 av Lotta Olsson (M)
Konsekvensanalys vid rivning av dammar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

9

2018/19:207 av Henrik Edin (L)
Transportstöd i Göteborgs södra skärgård


10

2018/19:218 av Helena Lindahl (C)
Rapporterna om flyget

11

2018/19:222 av Johan Hultberg (M)
Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.