Måndag den 13 september 2021

Föredragningslista 2020/21:158

Föredragningslista

2020/21:158

Måndagen den 13 september 2021

Kl.

09.00

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan

Anmälan om nya riksdagsledamöter

2

Malin Björk (C) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 2 september

3

Daniel Andersson (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 3 september

4

Anne-Li Sjölund (C) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 14 september

Anmälan om ersättare för statsråd

5

Eva-Lena Jansson (S) som ersättare för statsrådet Matilda Ernkrans (S) fr.o.m. den 3 september tills vidare

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 16 september kl. 14.00

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

7

2020/21:218 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 29 september

FiU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.