Måndag den 16 maj 2022

Föredragningslista 2021/22:114

Föredragningslista

2021/22:114

Måndagen den 16 maj 2022

Kl.

10.30

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna

Avsägelser

2

Mikael Strandman (SD) som ledamot i konstitutionsutskottet

3

Lars Andersson (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Lars Andersson (SD) som ledamot i konstitutionsutskottet

5

Mikael Strandman (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 19 maj kl. 14.00

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:183 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

7

2021/22:4469 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

8

2021/22:4549 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

med anledning av prop. 2021/22:232 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

9

2021/22:4702 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

10

2021/22:4703 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

11

2021/22:4701 av Thomas Morell m.fl. (SD)

TU

12

2021/22:4735 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

TU

13

2021/22:4737 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

14

2021/22:4739 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

TU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.