Måndag den 18 december 2017

Föredragningslista 2017/18:52

Föredragningslista

2017/18:52

Måndagen den 18 december 2017

Kl.

09.00

 

Aktuell debatt

 

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Aktuell debatt om antisemitism i Sverige

 

 

Anmälan om betänkande

 

2

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU10 Statens budget för 2018

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2017/18:265 av Jenny Petersson (M)
Hemlösa barn

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

4

2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

JuU

5

2017/18:68 Riksrevisionens rapport om Samisk utbildning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

UbU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar kl. 11.00

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

6

2017/18:99 av Jessica Rosencrantz (M)
Östlig förbindelse

 

7

2017/18:107 av Jessica Rosencrantz (M)
Säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen

 

8

2017/18:126 av Boriana Åberg (M)
Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter
2017/18:158 av Helena Bonnier (M)
Konkurrensneutrala transportslag

 

9

2017/18:217 av Annicka Engblom (M)
Byggandet av Sydostlänken

 

10

2017/18:236 av Anders Åkesson (C)
Följderna av ett centraliserat flygledningssystem

 

11

2017/18:245 av Anders Åkesson (C)
Vinterväghållning i norra Sverige

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.