Måndag den 2 december 2019

Föredragningslista 2019/20:42

Föredragningslista

2019/20:42

Måndagen den 2 december 2019

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 5 december kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2019/20:171 av Ulla Andersson (V)
Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2019/20:FPM7 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2020 COM(2019) 483

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

4

2019/20:150 av Hanna Gunnarsson (V)
Medinflytande för totalförsvarspliktiga

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

5

2019/20:136 av Ann-Sofie Alm (M)
En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.