Måndag den 24 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:109

Föredragningslista

2018/19:109

Måndagen den 24 juni 2019

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 3 juni

Anmälan om nya riksdagsledamöter

2

Helena Antoni (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juli

3

Mikael Damsgaard (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juli

4

Fredrik Schulte (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juli

Anmälan om ersättare

5

Fredrik Schulte (M) som ersättare t.o.m. den 1 juli under Ida Drougges (M) ledighet, istället för t.o.m. den 9 september som tidigare har meddelats

6

Richard Herrey (M) som ersättare fr.o.m. den 2 juli t.o.m. den 9 september under Ida Drougges (M) ledighet

7

Andreas Lennkvist Manriquez (V) som ersättare fr.o.m. den 19 augusti 2019 t.o.m. den 29 februari 2020 under Nooshi Dadgostars (V) ledighet

Avsägelser

8

Louise Meijer (M) som ledamot i justitieutskottet

9

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i utbildningsutskottet

10

Margareta Cederfelt (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

11

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag och som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli

12

Jonas Eriksson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli

Anmälan om kompletteringsval

13

Magdalena Schröder (M) som ledamot i justitieutskottet

14

Annika Hirvonen Falk (MP) som ledamot i utbildningsutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet

15

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i EU-nämnden

16

Jonas Eriksson (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli

17

Mikael Damsgaard (M) som suppleant i justitieutskottet, civilutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 2 juli

18

Elsmarie Bjellqvist (S) som suppleant i justitieutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 15 juli 2019 t.o.m. den 13 januari 2020 under Mattias Vepsäs (S) ledighet

19

Lars-Arne Staxäng (M) som suppleant i socialutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 9 september 2019 t.o.m. den 1 mars 2020 under Johan Hultbergs (M) ledighet

20

Helena Antoni (M) som suppleant i trafikutskottet fr.o.m. den 2 juli

21

Louise Meijer (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 26 augusti 2019 t.o.m. den 3 maj 2020

22

Richard Herrey (M) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 2 juli t.o.m. den 9 september

23

Janine Alm Ericson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli

Anmälan om gruppledare för partigrupp

24

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 1 juli

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

25

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 1 juli

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

26

2018/19:271 av Runar Filper (SD)
Möjliggörande av allmän jakt på skarv

Statsrådet Mikael Damberg (S)

27

2018/19:259 av Mikael Oscarsson (KD)
Lagföring av IS-medlemmar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

28

2018/19:286 av David Josefsson (M)
SJ:s biljettförsäljningskanaler

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.