Måndag den 3 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:98

Föredragningslista

2018/19:98

Måndagen den 3 juni 2019

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 9, fredagen den 10 och måndagen den 13 maj

Anmälan om kompletteringsval

2

Katarina Olofsson (SD) som suppleant i utrikesutskottet och EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 27 juni under Ludvig Asplings (SD) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande

FiU

4

2018/19:137 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

TU

Skrivelse

5

2018/19:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

FiU

Redogörelse

6

2018/19:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2019

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:CU19 Större frihet att bygga altaner

Utrikesutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:UU14 Norden

7 res. (M, SD, C, KD)

Näringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:NU13 Handelspolitik

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

10

Bet. 2018/19:NU14 Energipolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

11

2018/19:165 av Sara Seppälä (SD)
Barn som förs utomlands för äktenskap

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

12

2018/19:252 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behov av statlig samordnare för stadsomvandlingen i Kiruna

Statsrådet Mikael Damberg (S)

13

2018/19:216 av Alexandra Anstrell (M)
Förebyggande åtgärder mot vattenbrist och torka

14

2018/19:231 av Alexandra Anstrell (M)
Framtiden för svenskt sportskytte

15

2018/19:236 av Pål Jonson (M)
Bristande cybersäkerhet

Statsrådet Per Bolund (MP)

16

2018/19:239 av Lars Beckman (M)
Ungas möjligheter till bostad

Socialminister Lena Hallengren (S)

17

2018/19:214 av Henrik Vinge (SD)
Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister

18

2018/19:215 av Alexandra Anstrell (M)
Trygga familje- och jourhem

19

2018/19:263 av Karin Rågsjö (V)
Bemötande av patienter med diagnosen ME

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

20

2018/19:253 av Noria Manouchi (M)
Förstelärare i utanförskapsområden

21

2018/19:255 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

22

2018/19:256 av Maria Nilsson (L)
Strategin för romsk inkludering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.