Måndag den 4 december 2017

Föredragningslista 2017/18:42

Föredragningslista

2017/18:42

Måndagen den 4 december 2017

Kl.

13.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Meddelande om statsministerns frågestund

1

Torsdagen den 7 december kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2017/18:116 av Erik Bengtzboe (M)
En tioårig grundskola

3

2017/18:117 av Erik Bengtzboe (M)
En ökning av elevernas undervisningstid

4

2017/18:118 av Erik Bengtzboe (M)
Lärarnas administrativa arbete

5

2017/18:165 av Anders Hansson (M)
Bemanning i polisens lokalområden

6

2017/18:185 av Ida Drougge (M)
Undervisningsgapet

7

2017/18:194 av John Widegren (M)
Översyn av artskyddsförordningen

8

2017/18:205 av Lena Asplund (M)
Kvinnor i Försvarsmakten

Ärende för debatt

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, MP, V, L)

_________________________