Måndag den 4 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:125

Föredragningslista

2017/18:125

Måndagen den 4 juni 2018

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 14 maj

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 7 juni kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:29 Torsdagen den 24 maj

JuU

Anmälan om faktapromemoria

4

2017/18:FPM98 Förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu COM(2018) 231

TU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

5

COM(2018) 218 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 juli 2018

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

6

Bet. 2017/18:NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

46 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

7

Bet. 2017/18:NU20 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

8

Bet. 2017/18:NU21 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 7 juni

Socialutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:SoU24 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:SoU27 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

11

Bet. 2017/18:SoU28 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Finansutskottets betänkanden

12

Bet. 2017/18:FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

13

Bet. 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

2 res. (S, MP, V)

14

Bet. 2017/18:FiU49 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2 res. (M, SD, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.