Måndag den 7 december 2020

Föredragningslista 2020/21:48

Föredragningslista

2020/21:48

Måndagen den 7 december 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 10 december kl. 14.00

Ärende för debatt

Konstitutionsutskottets betänkande

2

Bet. 2020/21:KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 9 december

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

3

Bet. 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Socialutskottets betänkanden

4

Bet. 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

1 res. (V)

5

Bet. 2020/21:SoU6 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (M, SD, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.