Måndag den 8 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:111

Föredragningslista

2014/15:111

Måndagen den 8 juni 2015

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 22 maj

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2014/15:676 av Wiwi-Anne Johansson (V)
Val av vård bara för de rika

Interpellationssvar

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

3

2014/15:645 av Bengt Eliasson (FP)
SVT:s oberoende ställning

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2014/15:620 av Robert Hannah (FP)
Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar

5

2014/15:639 av Markus Wiechel (SD)
Problem kopplade till hitresta tiggare

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

6

2014/15:651 av Hans Wallmark (M)
Samarbete med Finland och Natomedlemskap som option

Finansminister Magdalena Andersson (S)

7

2014/15:483 av Erik Andersson (M)
Konsekvenserna för Stockholmsregionen av regeringens skattepolitik

8

2014/15:486 av Helena Bouveng (M)
Attityder till vita och svarta jobb

9

2014/15:563 av Erik Andersson (M)
Byggbranschen

10

2014/15:578 av Jimmy Ståhl (SD)
Trängselskatt för utländska fordon

11

2014/15:646 av Anette Åkesson (M)
Minskad öppenhet och transparens

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

12

2014/15:648 av Erik Bengtzboe (M)
Likvärdig tillgång till entreprenörskap i skolan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.