Måndagen den 27 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:122

2010/11:122

Måndagen den 27 juni 2011

Kl.

11.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena fredagen den 17 och måndagen den 20 juni

    

Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Torsdagen den 30 juni kl. 17.00

2                                     

Bordläggningsplenum tillkommer

Fredagen den 1 juli kl. 10.00

3                                     

Arbetsplenum tillkommer. Votering efter debattens slut

    

Svar på interpellationer

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

4                                     

2010/11:418 av Eva-Lena Jansson (S)

Lönebidragsanställning

5                                     

2010/11:419 av Eva-Lena Jansson (S)

Olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser

6                                     

2010/11:420 av Eva-Lena Jansson (S)

Fas 3

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.