Måndagen den 3 maj 2010

Föredragningslista 2009/10:114

2009/10:114

Måndagen den 3 maj 2010

Kl.

15.00

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 27 april

     

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tisdagen den 4 maj

2                                     

Interpellationssvar kl. 13.00 utgår. Bordläggningsplenum kl. 13.00 tillkommer

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet

3                                     

2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. (s)

FiU

med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

4                                     

2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

UU

     

    

                                   ______________________________