Onsdag den 13 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:52

Föredragningslista

2018/19:52

Onsdagen den 13 februari 2019

Kl.

09.00

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

1

Utrikespolitisk debatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 23 och torsdagen den 24 januari

Avsägelser

3

Louise Meijer (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

4

Niklas Wykman (M) som ledamot i finansutskottet

5

Jessika Roswall (M) som ledamot i finansutskottet och suppleant i skatteutskottet

6

Cecilia Widegren (M) som ledamot i skatteutskottet

7

Tomas Tobé (M) som ledamot i justitieutskottet

8

Kristina Axén Olin (M) som ledamot i justitieutskottet

9

Jörgen Warborn (M) som ledamot i civilutskottet

10

Johan Forssell (M) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

11

Erik Bengtzboe (M) som ledamot i utbildningsutskottet

12

Jessica Rosencrantz (M) som ledamot i trafikutskottet

13

Edward Riedl (M) som ledamot i trafikutskottet ochsuppleant i civilutskottet och näringsutskottet

14

Maria Malmer Stenergard (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

15

Åsa Coenraads (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

16

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

17

John Widegren (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

18

Mattias Karlsson i Luleå (M) som suppleant i finansutskottet och socialutskottet

19

Arin Karapet (M) som suppleant i justitieutskottet

20

Josefin Malmqvist (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

21

Jan Ericson (M) som suppleant i utbildningsutskottet


22

David Josefsson (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

23

Lars Beckman (M) som suppleant i näringsutskottet

24

Jörgen Berglund (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

25

Karin Enström (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

26

Edward Riedl (M) som ledamot i finansutskottet

27

Mattias Karlsson i Luleå (M) som ledamot i finansutskottet och suppleant i skatteutskottet

28

Niklas Wykman (M) som ledamot i skatteutskottet

29

Johan Forssell (M) som ledamot i justitieutskottet

30

Louise Meijer (M) som ledamot i justitieutskottet

31

David Josefsson (M) som ledamot i civilutskottet och suppleant i finansutskottet

32

Maria Malmer Stenergard (M) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

33

Kristina Axén Olin (M) som ledamot i utbildningsutskottet

34

Jessika Roswall (M) som ledamot i trafikutskottet

35

Åsa Coenraads (M) som ledamot i trafikutskottet och suppleant i socialutskottet

36

Jessica Rosencrantz (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

37

John Widegren (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

38

Erik Bengtzboe (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

39

Jörgen Berglund (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

40

Sten Bergheden (M) som suppleant i justitieutskottet

41

Jörgen Warborn (M) som suppleant i näringsutskottet

42

Carl-Oskar Bohlin (M) som suppleant i näringsutskottet

43

Josefin Malmqvist (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

44

Lars Beckman (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

45

Fredrik Schulte (M) som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 9 september under Ida Drougges (M) ledighet

Utökning av antalet suppleanter

46

Från 26 till 28 i konstitutionsutskottet

47

Från 25 till 26 i finansutskottet

48

Från 26 till 27 i kulturutskottet

49

Från 26 till 27 i utbildningsutskottet

50

Från 26 till 27 i näringsutskottet

51

Från 77 till 78 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

52

Björn Wiechel (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

53

Kalle Olsson (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

54

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i finansutskottet

55

Sara Heikkinen Breitholtz (S) som suppleant i kulturutskottet

56

Alice Bah Kuhnke (MP) som suppleant i utbildningsutskottet

57

Daniel Andersson (S) som suppleant i näringsutskottet

58

Karolina Skog (MP) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

59

2018/19:45 av Ulla Andersson (V)
Nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall

60

2018/19:56 av Niklas Wykman (M)
Sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen

61

2018/19:57 av Mikael Oscarsson (KD)
Säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

62

2018/19:38 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

FiU

Redogörelser

63

2018/19:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2018

KU

64

2018/19:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2018

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

65

Bet. 2018/19:SoU16 Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Konstitutionsutskottets betänkande

66

Bet. 2018/19:KU14 Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

67

Bet. 2018/19:NU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Försvarsutskottets betänkande

68

Bet. 2018/19:FöU4 En ny kustbevakningslag

Kulturutskottets utlåtande

69

Utl. 2018/19:KrU6 En ny europeisk agenda för kultur

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

70

Bet. 2018/19:TU6 Cykelfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

71

Bet. 2018/19:MJU3 Fiskeripolitik

27 res. (M, SD, C, V, KD)

72

Bet. 2018/19:MJU4 Klimatpolitik

39 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.