Onsdag den 13 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:63

Föredragningslista

2020/21:63

Onsdagen den 13 januari 2021

Kl.

09.00

Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum

Partiledardebatt

______________________________________________________________________________

1

Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum

2

Partiledardebatt

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM63 Meddelande om strategi för hållbar och smart mobilitet COM(2020) 789

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den20 januari

FiU

5

2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

FiU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.