Onsdag den 15 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:58

Föredragningslista

2019/20:58

Onsdagen den 15 januari 2020

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Anmälan om ersättare

2

Cecilia Engström (KD) som ersättare fr.o.m. den 14 januari t.o.m. den 29 mars under Michael Anefurs (KD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Cecilia Engström (KD) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 29 mars under Michael Anefurs (KD) ledighet

Ansökan om ledighet

4

Paula Bieler (SD) har ansökt om ledighet fr.o.m. den 29 februari t.o.m. den 31 mars

Meddelande om särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

5

Tisdagen den 28 januari kl. 13.00

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus

2 res. (M, SD, KD)

8

Bet. 2019/20:CU8 Sjöfylleri

Utbildningsutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:UbU8 Förskolan

16 res. (M, SD, C, V, L)

Näringsutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:NU4 Statliga företag

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.