Onsdag den 20 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:123

Föredragningslista

2019/20:123

Onsdagen den 20 maj 2020

Kl.

14.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

1

Fredagen den 29 maj kl. 09.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.