Onsdag den 29 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:65

Föredragningslista

2019/20:65

Onsdagen den 29 januari 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som suppleant i trafikutskottet och näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som suppleant i skatteutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

3

Ida Drougge (M) som suppleant i civilutskottet och EU-nämnden

4

Lars Thomsson (C) som suppleant i utrikesutskottet

5

Daniel Bäckström (C) som suppleant i utrikesutskottet

6

Marléne Lund Kopparklint (M) som suppleant i trafikutskottet

7

Helena Antoni (M) som suppleant i näringsutskottet

Utökning av antalet suppleanter

8

Från 28 till 29 i miljö- och jordbruksutskottet

Val av extra suppleant

9

Helena Antoni (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande om utrikespolitisk debatt

10

Onsdagen den 12 februari kl. 09.00


Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

11

2019/20:261 av Tobias Andersson (SD)
Sveriges export- och investeringsstrategi

12

2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD)
Restriktiva åtgärder mot Iran

13

2019/20:274 av Arin Karapet (M)
Insyn i Irans haverikommission

14

2019/20:282 av Lars Beckman (M)
Arbetsmiljö i naturområden med rovdjur

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

15

2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

JuU

16

2019/20:78 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

FiU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:FiU31 Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Skatteutskottets betänkanden

18

Bet. 2019/20:SkU7 Tullverket

12 res. (M, SD, C, KD, L)

19

Bet. 2019/20:SkU13 Skatt på plastbärkassar

1 res. (M, SD)

20

Bet. 2019/20:SkU17 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Utbildningsutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:UbU9 Studiestöd

2 res. (M, KD)

Trafikutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:TU5 It- och postfrågor

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.